Cam sành Hàm Yên

Giá bán: 20.000 VNĐ

 

Thanh long ruột đỏ Hưng Thịnh

Giá bán: 40.000 VNĐ

 

Bưởi ngọt

Giá bán: 30.000 VNĐ

 

Thanh Long ruột đỏ

Giá bán: 30.000 VNĐ