Bột làm trắng răng

Giá bán: 90.000 VNĐ

 

CHỈ KHÁI HOÀN

Giá bán: 100000 VNĐ

 

CỐT CÀ GAI LEO

Giá bán: 120000 VNĐ

 

AN THIÊN HOÀN

Giá bán: 600000 VNĐ

 

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Giá bán: 300000 VNĐ

 

THÔNG LÂM HOÀN

Giá bán: 450000 VNĐ

 

DƯƠNG HOÀN NHẤT TÂM ĐƯỜNG

Giá bán: 500000 VNĐ

 

CHẤN TÂM HOÀN

Giá bán: 500000 VNĐ

 

THIÊN CẢI HOÀN

Giá bán: 550.000 VNĐ

 

TRÀ BÌNH CAN

Giá bán: 50.000 VNĐ

 

Treo cánh mũi bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

 

Căng da không phẫu thuật toàn mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ

Giá bán: 150.000.000 VNĐ