Chè đặc sản núi Kia Tăng

Giá bán: Liên hệ

 

Chè Shan Tuyết Hồng Thái - Na Hang

Giá bán: Liên hệ

 

Chè xanh Làng Bát

Giá bán: 40.000 VNĐ

 

Chè Ngọc Thuý Tuyên Quang

Giá bán: 190.000 VNĐ

 

Chè Thái Nguyên

Giá bán: Liên hệ