ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI
QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN
- Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
- Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
- Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.
- Mọi thành viên có trách nhiệm đọc kỹ Quy chế sàn Giao dịch TMĐT Tuyên Quang trước khi tham gia.Lưu ý: Tài khoản doanh nghiệp chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng gian hàng trên sàn giao dịch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Doanh nghiệp sau khi đăng ký phải truy cập vào email của mình để kích hoạt, sau đó được quản trị hệ thống phê duyệt mới hoạt động được. Những trường hợp chỉ cần đăng tin Rao vặt, Chào mua, Comment... thì không cần (và không nên) chọn đăng ký tài khoản loại này.