CÂN ĐIỆN TỬ WT-X (3KG - 30KG/ 0.1G - 1G)

Giá bán: Liên hệ

 

Cân ô tô, Trạm cân điện tử

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN TÍNH TIỀN UPA-H

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN TREO OCS-SL (2 - 20 TẤN)

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 1 TẤN - 3 TẤN (KELI-A12)

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TINH BỘT SẮN (khoai mì)

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN HEO ĐIỆN TỬ PRO-SP03

Giá bán: liên hệ

 

CÂN ĐIỆN TỬ BPA 121 METTLER TOLEDO

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN ĐIỆN TỬ 60KG ZEMIC-T7E (30KG, 60KG, 100KG, 150KG)

Giá bán: Liên hệ

 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ BBA231 METTLER TOLEDO

Giá bán: Liên hệ

 

SẢN PHẨM TU-SEIKI

Giá bán: VNĐ

 

Bán máy giặt công nghiệp Image HE 60 cho xưởng giặt là

Giá bán: 200.000.000 VNĐ