Tinh bột nghệ vàng

Giá bán: 700.000

 

Miến dong Hợp Thành

Giá bán: 30.000 VNĐ

 

Gạo Minh Hương

Giá bán: 110.000 VNĐ

 

Bánh Gai Chiêm Hóa

Giá bán: 10.000 VNĐ