Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường quản lý, vận hành (từ QL 2 vào vị trí giếng khoan và nhà trạm bảo vệ giếng khoan) thuộc công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên

Tải về: /VANBAN/2017124_19133.doc