Quyết định số 415/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính hỗ trợ cho các hộ di dân tác định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Tải về: /VANBAN/2017124_185936.doc