Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020 - 16:13

Thực hiện đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang được giao chủ trì tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Để triển khai Chương trình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật đấu thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ cải tạo mặt bằng, dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn, dịch vụ vệ sinh, an ninh bảo vệ, PCCC, trang trí chung, tổ chức khai mạc Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2020, thông tin cụ thể như sau: