Mời tham gia Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP

Thứ 3, ngày 9 tháng 4 năm 2024 - 11:26

Nhằm triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP từ ngày 06/6 đến ngày 11/6/2024 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà nẵng, số 09 đường Các Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà nẵng.