NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Giá bán: 1₫

+ Mô tả sản phẩm:

NÔNG NGHIỆP Số lượng thi tuyển: 02 Nam. Độ tuổi từ: 18-35 tuổi. Lương cơ bản: 16 Man + Làm thêm. Công ty có rất nhiều việc làm thêm. Làm việc tại: Tỉnh KAGOSHIMA. Ngày thi tuyển: 27/08/2023. Thời gian dự kiến xuất cảnh: Tháng 2/2024 Phỏng vấn qua Zoom. https://xuatkhaulaodongnhatban24h.com/

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: xkldnhatban

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 0937055999

Email: xkldnhatban66@gmail.com

Người đại diện: Tôn Đức Hạnh - Chức vụ: Phó Giám Đốc