Mời tham dự Hội chợ OCOP - Quảng Ninh lần thứ V năm 2017

Thứ 4, ngày 16 tháng 8 năm 2017 - 08:41

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang trân trọng kính mời các hiệp hội, các doanh nghiệp và hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bản tỉnh Tuyên Quang tham gia Hội chợ Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5 năm 2017.