V/v mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Tháp 2024

Thứ 3, ngày 7 tháng 5 năm 2024 - 16:50

"Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Tháp năm 2024" là hoạt động nằm trong Chơng trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tổ chức lồng ghép trong chuỗi hoạt động Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024.