CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP HỎI - BAN QUẢN TRỊ SÀN TRẢ LỜI

Nhập cụm từ tìm kiếm:   


Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Hiện nay, do số lượng câu hỏi gửi về BQT Sàn nhiều, vì vậy, BQT chỉ trả lời các câu hỏi có nội dung rõ ràng, ngắn gọn, không sai lỗi chính tả, điền đầy đủ các thông tin và không trùng lặp với các câu hỏi hoặc câu trả lời đã có. Nếu trường hợp nội dung câu hỏi dài thì soạn thảo thành định dạng word và gửi theo file đính kèm.

BBT SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG