Hỏi về tạo tài khoản doanh nghiệp

Người hỏi: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: Trung tâm CNTT
Điện thoại, Email: 0912 345 678
Ngày hỏi: Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017 - 00:00

Nội dung câu hỏi: Tôi đăng điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản doanh nghiệp, nhưng không thấy hệ thống gửi lại mã kích hoạt trong email, Nhờ BQT sàn giúp đỡ.

File đính kèm:


Ngày trả lời: Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2017 - 11:16

BQT đã sửa lại lỗi không gửi email kích hoạt. Bạn có thể đăng nhập bằng TK mình đã đăng ký để đăng tải các sản phẩm của doanh nghiệp mình.