Hỏi về việc quảng cáo doanh nghiệp trên sàn

Người hỏi: Trần Phú Phẩm
Địa chỉ: Sở Thông tin Truyền thông
Điện thoại, Email: 0936 45 0000
Ngày hỏi: Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017 - 00:00

Nội dung câu hỏi: Doanh nghiệp tôi muốn đăng baner để quảng cáo trên sàn có được không?

File đính kèm:


Ngày trả lời: Thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2017 - 00:00

BQT sàn có bố trí vị trị trên sàn để cho các doanh nghiệp đăng tải baner quảng cáo trên sàn. Đề nghị bạn liên lạc theo số điện thoại hoặc email trên sàn để được tư vấn, hỗ trợ