Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt tại huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, ngày 4 tháng 9 năm 2018 - 10:54

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27/12/2017. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện Phiên chợ hàng Việt tại huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.