Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên

Thứ 3, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 08:32

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Hội chợ, Ban tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang năm 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên thông báo tới quý cơ quan, đơn vị về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ, cụ thể như sau: