Mời tham gia Chương trình đưa hàng Việt khu đô thị tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 5, ngày 15 tháng 10 năm 2020 - 16:20

Thực hiện được Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện Chương trình đưa hàng Việt khu đô thị tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Cụ thể như sau:


1. Mục tiêu
- Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng hóa, sản phẩm do Việt Nam sản xuất phục vụ người tiêu dùng khu vực nông thôn, nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại ở thị trường nông thôn - thị trường tiềm năng lâu nay đã bỏ ngỏ.
- Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng hàng Việt có chất lượng, uy tín trong nước sản xuất. Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiểu rõ nhu cầu mua sắm hàng Việt tại các vùng nông thôn từ đó có chương trình kế hoạch phát triển mở rộng kênh phân phối, quảng bá các sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường.
2. Quy mô: 20 - 25 gian hàng tiêu chuẩn của 10 doanh nghiệp tham gia.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4. Ngành hàng
Là hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Các mặt hàng tại phiên chợ là hàng Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp/đơn vị tổ chức các chương trình khuyến mãi khi tham gia phiên chợ.
5. Đối tượng tham gia
Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia
Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các đơn vị tham gia phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại.
7. Chi phí
Các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ chi phí thông qua đơn vị chủ trì theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại.
8. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình 
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính (nếu có) và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Ban Tổ chức.
- Bán các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng được phép lưu thông trên thị trường.
- Niêm yết giá bán và bán các sản phẩm hàng hóa có giá bằng hoặc thấp hơn giá của sản phẩm hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại.
- Sau khi kết thúc Phiên chợ, trong vòng 05 ngày doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình
Bản đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm); Thông báo chương trình giới thiệu sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có)…
10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 05/11/2020.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang - Số 04, đường 17/8, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 818 792;         
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hương;      DĐ: 0986 933 198.

Bản Đăng ký tham gia: Ban dang ky Ctr hang Viet do thi

Hợp đồng: Hop dong ctr hang Viet do thi 2020