Tuyên Quang: Kinh tế 5 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng

Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024 - 15:05

Trong 05 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp ổn định, duy trì theo đúng khung thời vụ; giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Tín hiệu tích cực 5 tháng đầu năm 2024


Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 5 ước đạt 2.026,3 tỷ đồng, 05 tháng ước đạt 9.332.3 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 24,7% so với kỳ báo cáo trước). Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: Đường kính, giấy xuất khẩu, giầy da; xi măng, gỗ tinh chế...

Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tỉnh tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Xuân. Theo đó, diện tích gieo cấy lúa 18.419,5 ha, đạt 101,8% kế hoạch; cây ngô lấy hạt 8.261,6 ha, đạt 102,7% kế hoạch; tiếp tục chăm sóc 3.629,9 ha cây cam, chè, bưởi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ,...).

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 tăng 18,3% so với cùng kỳ 

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024, ước tháng 5 toàn tỉnh trồng được 2.862,5 ha, lũy kế đến ngày 15/5/2024 trồng được 6.414,1 ha, tăng 44,3% so với kỳ báo cáo trước. Duy trì thực hiện tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ.

Sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 505 tấn, 05 tháng đầu năm 2024 đạt 6.200 tấn, bằng 43,1% kế hoạch, tăng 21,7% so với kỳ báo cáo trước.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu bán buôn ước đạt 16.081 tỷ đồng, bằng 45,9% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023. 

Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Tháng 5/2024, toàn tỉnh thu hút được 375.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 398 tỷ đồng; lũy kế 05 tháng thu hút được 1.487.500 lượt khách du lịch đạt 54% kế hoạch năm, doanh thu đạt 1.701 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư, kinh doanh để triển khai thực hiện dự án; giải quyết kịp thời thủ tục hành chính về đầu tư ngoài ngân sách.

5 tháng đầu năm 2024, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 122 doanh nghiệp, đạt 34,37% kế hoạch, tăng 41,86% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký trên 767,073 tỷ đồng.

Tập trung ưu tiên cho tăng trưởng

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, nhất là 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với tỉnh; các văn bản, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng thời, huy động các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thành lập, mở rộng các khu, cụm công nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng bền vững về số lượng, chất lượng. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi trội, xây dựng thương hiệu du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế. Phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch, đề án về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin, về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, triển khai phân bổ các nguồn lực hợp lý để phát triển theo mục tiêu, định hướng đã đặt ra.

Theo Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.