Tuyên Quang có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thứ 7, ngày 18 tháng 5 năm 2024 - 08:56

Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương vừa có quyết định về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.


Sản phẩm chè xanh Ngọc Thúy nõn của HTX Sử Anh là 1 trong 5 sản phẩm của tỉnh được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang có 5/126 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận, bao gồm: Rượu 9 chum của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Khánh Xuân (Yên Sơn), chè xanh Ngọc Thúy nõn của HTX Sử Anh (Yên Sơn), bộ sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái của HTX Sơn Trà (Na Hang), trà túi lọc đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa của HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát (Chiêm Hóa), mỳ khô Thuật Yến của HTX dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Thuật Yến (TP Tuyên Quang).

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận đã mở ra cơ hội phát triển, khẳng định uy tín, chất lượng, giá trị thương hiệu và tạo chỗ đứng trên thị trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; tăng độ nhận diện, uy tín khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Đây là động lực để các cơ sở tiếp tục nghiên cứu đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm; là cơ hội để các đơn vị nâng cao sức cạnh tranh, quảng bá rộng rãi thương hiệu và kết nối mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Báo Tuyên Quang