Na Hang phát động thả cá tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ 7, ngày 3 tháng 2 năm 2024 - 09:37

Ngày 2-2, tại bến thủy thị trấn Na Hang, UBND huyện Na Hang phối hợp với Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức thả cá tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


Lãnh đạo huyện Na Hang tham gia thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang.

Các đại biểu và người dân đã thả trên 3 tạ cá trắm, trôi, chép, lăng chấm… xuống hồ thủy điện Tuyên Quang. Sau hoạt động thả cá giống, UBND huyện Na Hang chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ vùng lòng hồ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện và môi trường đảm bảo cho cá giống sinh trưởng và phát triển.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Theo TQĐT