Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu của Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Tuyên Quang 2019

Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2019 - 14:44

Thực hiện đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang được giao chủ trì tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2019.


Để triển khai Chương trình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật đấu thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ cải tạo mặt bằng, dàn dựng gian hàng, lắp đặt sân khấu, vệ sinh, an ninh bảo vệ, PCCC phục vụ Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thầu: các cá nhân, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện có nhu cầu tham gia dự thầu.

2. Thời gian tham gia dự thầu:

- Mở thầu: 10h00 ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Đóng thầu: 10h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019.

3. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá và nộp Hồ sơ đề xuất:

Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch - Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Đ/c: Số 04, đường 17/8, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời gian và địa điểm mở thầu:

- Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng họp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch - Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Đ/c: Số 04, đường 17/8, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 818 792.

Email: tuvanhotrodttmdl.tqipc@gmail.com

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hương - Điện thoại: 0986 933 198

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian, địa điểm như trong thông báo.