Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019

Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2019 - 10:27

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.


Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”; tiếp tục củng cố, xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Quanh cảnh buổi tổng duyệt Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

Theo đó, Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 dự kiến được tổ chức tại thành phố Tuyên Quang từ ngày 12-14/9/2019 (14-16/8 Âm lịch) với sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế: Địa phương, tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, đại sứ quán các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. Ngoài ra Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 dự kiến mời một số tỉnh, thành với loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Múa Bồng (Lễ hội Làng riều Khú - Hà Nội); Múa trống Chhay-dăm (Tây Ninh); Đờn ca tài tử (Bạ Liêu); Chầu văn (Nam Định), hát Trống quân (Hưng Yên), Dân ca Quan họ (Bắc Giang), Xòe Thái (Sơn La), Hát Xoan (Phú họ) và Hát then của dân tộc Tày, lễ cấp sắc của dân tộc Dao (Tuyên Quang)…

Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 được tổ chức với các nội dung: Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan diễn ra trong 03 đêm chính: Lễ Khai mạc (Đêm thứ nhất) với chủ đề “Tuyên Quang - Tinh hoa hội tụ” vào 20 giờ 00', ngày 12/9/2019 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Đêm hội Thành Tuyên (Đêm thứ hai) với chủ đề "Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên" vào 20 giờ ngày 13/9/2019 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân (Đêm thứ ba) với chủ đề: "Tuyên Quang - Hội nhập và Phát triển" vào 20 giờ, ngày 14/9/2019 tại Sân khấu lớn Quảng trường Nguyễn Tất Thành và cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó, Lễ hội và Liên hoan còn có các hoạt động phụ trợ như: Tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; Tổ chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội; Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang; Hoạt động hưởng ứng của các huyện trong tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Lễ hội và Liên hoan. Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực tham mưu UBND tỉnh về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Đề xuất bộ nhận diện (logo, màu sắc và hình ảnh liên quan) cho Liên hoan để kết hợp với logo của Lễ hội Thành Tuyên (đã được thiết kế và bảo vệ bản quyền tác giả năm 2016) trong tất cả các ấn phẩm liên quan đến Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo đúng chủ đề đã nêu; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ Khai mạc theo tiến độ. Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội và Liên hoan tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, xây dựng pano tấm lớn tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành để thông tin lịch các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan); dựng cụm pano, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các điểm nút giao thông, các tuyến phố chính, các đầu mối quốc lộ giao tiếp giữa tỉnh với tỉnh bạn về Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thống nhất tiết mục tham gia của các địa phương trong chương trình Lễ Khai mạc, Đêm hội; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Các mô hình đèn Trung thu tham gia trình diễn trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2018. Ảnh: Quốc Việt

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh chuẩn bị và tổ chức thi đấu Giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan thiết kế giấy mời, in các mẫu giấy mời, phù hiệu Ban Tổ chức, diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Lễ hội và Liên hoan. Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo tính hấp dẫn, lôi cuốn, có nội dung phù hợp với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tham gia và các mô hình diễn diễu. Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang trang trí, trưng bày mô hình đèn Trung thu tại một số điểm phù hợp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng video nội dung về Lễ hội và Liên hoan phục vụ tuyên truyền và phục vụ lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Lễ hội và Liên hoan; xây dựng tờ gấp quảng bá về Lễ hội và Liên hoan. Rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các cơ sở lưu trú du lịch cam kết niêm yết công khai giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, không tăng giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội và Liên hoan; tập huấn nâng cao tay nghề cho nhân viên.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Trưng bày, giới thiệu ẩm thực; sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu bán quà lưu niệm, sản vật đặc sác của địa phương. Chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội; chuẩn bị kịch bản; market sân khấu; bàn, ghế đại biểu; bài phát biểu của l nh đạo tỉnh, giấy mời và danh sách mời đại biểu dự Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và “Lễ hội Bia Hà Nội”. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối Lễ hội Thành Tuyên đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức làm việc với các công ty, doanh nghiệp lữ hành nhằm giới thiệu các tour, tuyến du lịch Tuyên Quang, đưa du khách đến với tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng vi deo nội dung về Lễ hội và Liên hoan lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Lễ hội và Liên hoan. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng ebsite, trang mạng xã hội quảng bá, tuyên truyền các hoạt động Lễ hội và Liên hoan và các địa chỉ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch của tỉnh với du khách.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức phát động tới các cấp bộ đoàn thực hiện tốt Phong trào thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Lễ hội và Liên hoan; chủ trì thực hiện công tác truyền thông xã hội: Tuyên truyền, tương tác nhóm trên các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook, Zalo, Twitter, Instagram,...) về mục đích, ý nghĩa; quy mô và các hoạt động diễn ra tại Lễ hội và Liên hoan. Sở Giáo dụ và Đào tạo;Trường Đại học Tân Trào huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn trong Lễ khai mạc Liên hoan, Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan theo đề nghị của Tổng đạo diễn; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Lễ hội và Liên hoan.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình. Chỉ đạo triển khai thực hiện lắp đặt một số điểm phát sóng wife miễn phí đảm bảo chất lượng truy cập internet phục vụ nhân dân và du khách. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan; Đêm hội Thành Tuyên. Báo Tuyên Quang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời đưa tin về các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan; tuyên truyền về sự kiện trên sóng VTV. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và tiếp sóng Chương trình khai mạc Lễ hội và Liên hoan, chương trình Đêm hội Thành Tuyên. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Chương trình Đêm hội Thành Tuyên (trường h h ng truyền hình trực tiếp trên VTV. Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức Lễ hội và Liên hoan trên Kênh TTV của Đài. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng video về Lễ hội và Liên hoan để tuyên truyền và phục vụ l nh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Lễ hội và Liên hoan. Phối hợp với Công an tỉnh thông báo phân luồng giao thông trên sóng truyền hình địa phương.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các khu vực quan trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động diễn ra trong Lễ hội và Liên hoan; tăng cường quản lý thiết bị bay không người lái Flycam. Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn x hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. Công ty Điện lực Tuyên Quang đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế phục vụ nhân dân và các em thiếu nhi vui Tết Trung thu tại địa phương và khách du lịch nhân dịp tổ chức Lễ hội và Liên hoan. UBND mỗi huyện tham gia 01 mô hình trong chương trình Đêm hội Thành Tuyên theo Thể lệ, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Chuẩn bị các điều kiện tham gia đầy đủ nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội theo Kế b) Nhiệm vụ a từng địa phương.

UBND thành phố Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, thể lệ, kịch bản chi tiết tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp lễ hội; phối hợp tuyên truyền, có lịch trình tổ chức cho nhân dân tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan thí điểm xây dựng tuyến phố hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội và Liên hoan để nhân dân và du khách tham gia hoạt động diễn diễu các mô hình đèn Trung thu. Chỉ đạo các xã, phường; các tổ dân phố thiết kế, xây dựng mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên; đôn đốc, tổng hợp, hướng dẫn các huyện xây dựng mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên. Tổ chức thi chấm mô hình đẹp (cấp thành phố) trước ngày diễn ra Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo các tiêu chí thể lệ đề ra. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trí, trưng bày mô hình đèn Trung thu tại một số điểm phù hợp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận; có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự. Đồng thời,phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu, bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương phục vụ mua sắm cho du khách và nhân dân.

UBND huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nhằm chuẩn bị hướng tới tổ chức các sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Nguồn: Báo Tuyên Quang