Mời tham dự khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Xúc tiến thương mại năm 2019

Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2019 - 14:05

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TTXT ngày 15/7/2019 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư về việc tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thương hiệu, nhãn hiệu, quy trình xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu bài bản và hiệu quả. Chia sẻ phương pháp quản trị thương hiệu, nhãn hiệu. Giúp học viên nắm được quy trình, cách thức xây dựng và quản trị một thương hiệu, nhãn hiệu.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, lợi ích của thương mại điện tử trong kinh doanh, giới thiệu về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang, hướng dẫn học viên đăng ký thành viên và đăng sản phẩm lên trang Sàn thương mại điện tử tỉnh; Phổ biến các quy định của Chính phủ về hoạt động thương mại điện tử.

Thời gian: 03 ngày, từ ngày 30/7/2019 đến ngày 01/8/2019.

Địa điểm: TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Kinh phí: Ban tổ chức lo toàn bộ chi phí tổ chức lớp tập huấn. Doanh nghiệp, HTX tự lo kinh phí đi lại, ăn ở.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang trân trọng kính mời đơn vị đăng ký danh sách học viên đến tham dự lớp tập huấn. Đề nghị đơn vị đăng ký trước theo mẫu gửi kèm qua fax, email hoặc bưu điện. Thời hạn đăng ký trước ngày 26 tháng 7 năm 2019.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: số 04, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073.818.792

Email: tuvanhotrodttmdl.tqipc@gmail.com

Hoặc liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hương; Số điện thoại: 0986.933.198

Kim Thị Thùy Linh; Số điện thoại: 0978.681.011