Mời tham gia Hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018

Thứ 3, ngày 9 tháng 10 năm 2018 - 09:32

Nhằm thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018"


 Thông tin chi tiết Hội chợ:

1. Tên Hội chợ: Hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2018.

3. Địa điểm: Công viên Trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An

4. Nội dung hoạt động: 

- Giới thiệu các thành tựu đạt được về khoa học công nghệ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

- Quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

- Quảng bá, giới thiệu các ản phẩm nông nghiệp, nông thôn sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ xanh, thâm thiện với môi trường.

- Hoạt động hợp tác, xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực cò ưu thế  trong nông nghiệp của vùng và Nghệ An: khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụvà xuất khẩu sản phẩm thủy hải sản, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm lâm sản.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm và có nhu cầu đăng ký tham gia được biết.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp 

Địa chỉ: Số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7543107; Fax: 0243.7540131