Mời tham gia các Phiên chợ hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thứ 2, ngày 10 tháng 9 năm 2018 - 09:42

Thực hiện Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018; Quyết định 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt Nam tại huyện: Tràng Định và Lộc Bình (sử dụng nguồn quỹ xúc tiến thương mại quốc gia), Hữu Lũng (sử dụng nguồn quỹ xúc tiến thương mại của địa phương) cụ thể như sau:


 1. Mục tiêu:

- Tạo điều kiện cho người dân ở khu vực nông thôn được tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, có giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập của người dân.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức phân phối hàng Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa.

- Cổ động các cơ quan, người dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, làm thay đổi thói quen chuộng hàng ngoại của xã hội, củng cố lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu hàng Việt Nam. Xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam, đồng thời tôn vinh thương hiệu Việt, trong đó có sản phẩm của các làng nghề Việt Nam.

2. Quy mô:

Giàn dựng trên 30 gian hàng, với số lượng trên 20 doanh nghiệp, đơn vị tham gia.

3. Thời gian:

- Ngày 10-12/11/2018 tại sân vận động thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Ngày 18-20/11/2018 tại sân vận động thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Ngày 26-28/11/2018 tại sân vận động thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

4. Doanh nghiệp và Hàng hóa tham gia phiên chợ:

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia phiên chợ phải là những doanh nghiệp đóng đầy đủ thuế và các khoản bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Hàng hóa trưng bày do Doanh nghiệp tự sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có niêm yết giá, có nhãn hàng hóa theo quy định của Pháp luật, đảm bảo chất lượng và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Không trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm không phải là hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam.

- Cấm: bày hàng hóa nhập khẩu, hàng vi phạm Pháp luật về sở hữu trí tuệ.

5. Đối tượng tham gia được nhà nước hỗ trợ:

Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các đơn vị tham gia phiên chợ phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại.

6. Chi phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp tham gia phiên chợ được hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng, điện thắp sáng, vệ sinh công cộng, bảo vệ chung.

7. Thời hạn đăng ký:

Hạn đăng ký đến ngày 01/11/2018.

Bộ hồ sơ tham dự bao gồm: bản đăng ký, hợp đồng, báo cáo kết quả theo mẫu được đăng tải trên website: langsontrade.vn

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: 211 Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0253.873.142, hoặc chị Triệu Thúy Hằng: 0977.049.800.

Email: xttmls@gmail.com, Website: langsontrade.vn