Tôn mát 3 lớp Nam Phương

Giá bán: 132.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: tonnamphuong

Địa chỉ: số 273 đường trường chinh tổ 3 phường ỷ la, tp tuyên quang

Điện thoại: 02073816588

Email: tungnt.hhc@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Văn Hà - Chức vụ: Giám đốc