Măng khô Lâm Bình (Măng miếng)

Giá bán: 200.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình - ĐT: 0986.206.414 - Đại diện: Đàm Văn Biểu - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha - Sản lượng: 5.500 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Quang Minh

Địa chỉ: Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Điện thoại: 0986.206.414

Email:

Người đại diện: Đàm Văn Biểu - Chức vụ: Giám đốc