Dầu lạc Thổ Bình

Giá bán: 130.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình - ĐT: 0972.370.275 - Đại diện: Ma Ngọc Thành - Quy mô vùng nguyên liệu: 240 ha - Sản lượng: 2.012 lít/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Thổ Bình

Địa chỉ: xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0388.662.294

Email: viquan65@gmail.com

Người đại diện: Vi Văn Quận - Chức vụ: Giám đốc