Trứng vịt suối Vằng Seng

Giá bán: 3.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Thị trấn, huyện Lâm Bình - ĐT: 0987.017.429 - Đại diện: Nguyễn Thế Viễn - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con - Sản lượng: 216.000 quả/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thế Viễn

Địa chỉ: Thị trấn, huyện Lâm Bình

Điện thoại: 0987.017.429

Email:

Người đại diện: Nguyễn Thế Viễn - Chức vụ: Chủ cơ sở