Thịt chua lợn đen Duy Vượng

Giá bán: 200.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Thị trấn, huyện Lâm Bình - ĐT: 0967.929.351 - Đại diện: Vi Thị Duy - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200 kg - Sản lượng: 1.000 hộp/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Duy Vượng

Địa chỉ: Thị trấn, huyện Lâm Bình

Điện thoại: 0967.929.351

Email:

Người đại diện: Vi Thị Duy - Chức vụ: Giám đốc