Gạo nếp Khẩu Láng

Giá bán: 40.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Thượng Nông, huyện Na Hang - ĐT: 0978719361 - Đại diện: Hoàng Văn Núi - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha. - Sản lượng: 10.000 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp Thượng Nông

Địa chỉ: Xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Điện thoại: 0978719361

Email:

Người đại diện: Hoàng Văn Núi - Chức vụ: Giám đốc