Gà đồi Năng Khả

Giá bán: 165.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Năng Khả, huyện Na Hang - ĐT: 0984458792 - Đại diện: Phan Thanh Ngọc - Quy mô vùng nguyên liệu: 1000 con. - Sản lượng: 1.700 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Năng Khả

Địa chỉ: Xã Năng Khả, huyện Na Hang

Điện thoại: 0984458792

Email:

Người đại diện: Phan Thanh Ngọc - Chức vụ: Giám đốc