Chè Nhân Sơn

Giá bán: 300.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

ã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa - ĐT: 0383.793.697 - Đại diện: Nguyễn Thị Tươi - Quy mô vùng nguyên liệu: 23,7 ha. - Sản lượng: 30 tấn/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Chè Hạ Đồng, Nhân Lý

Địa chỉ: Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0383.793.697

Email:

Người đại diện: Nguyễn Thị Tươi - Chức vụ: Giám đốc