Thịt trâu khô Tiến Quang

Giá bán: 1.200.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá - ĐT: 0984.592.902 - Đại diện: Lê Văn Thứ - Quy mô sản xuất: 90 kg thịt khô/ tháng - Sản lượng: 1.000 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tiến Quang, Tuyên Quang

Địa chỉ: Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá

Điện thoại: 0984.592.902

Email:

Người đại diện: Lê Văn Thứ - Chức vụ: Giám đốc