Trà túi lọc Đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa

Giá bán: 99.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa - ĐT: 0975.274.998 - Đại diện: Phạm Thị Hồng - Quy mô vùng nguyên liệu 30 ha - Sản lượng chế biến: 46.000 hộp/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát

Địa chỉ: Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0975.274.998

Email:

Người đại diện: Phạm Thị Hồng - Chức vụ: Giám đốc