Cá Lăng Yên Lập

Giá bán: 125.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa - ĐT: 0368.366.253 - Đại diện: Hà Văn Cường - Quy mô vùng nguyên liệu: 68 lồng cá - Sản lượng: 8.000 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Thủy sản Yên Lập

Địa chỉ: Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0368.366.253

Email:

Người đại diện: Hà Văn Cường - Chức vụ: Giám đốc