Gạo Minh Hương

Giá bán: 20.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên - ĐT: 0975.888.219 - Đại diện: Nông Thị Lịch - Quy mô vùng nguyên liệu: 150 tấn. - Sản lượng: 80 tấn/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương

Địa chỉ: Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên

Điện thoại: 0975.888.219

Email:

Người đại diện: Nông Thị Lịch - Chức vụ: Giám đốc