Gạo Minh Hương

Giá bán: 48.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên - ĐT: 0975.888.219 - Đại diện: Nông Thị Lịch - Quy mô vùng nguyên liệu: 150 tấn. - Sản lượng: 80 tấn/năm. (Để mua được hàng nhanh nhất, người mua hãy gọi điện trực tiếp cho người bán theo số điện thoại được cung cấp trong phần thông tin doanh nghiệp/hợp tác).

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương

Địa chỉ: Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên

Điện thoại: 0912680622

Email: htxvitbauminhhuong@gmail.com

Người đại diện: Nông Thị Lịch - Chức vụ: Giám đốc