Trứng vịt Minh Hương

Giá bán: 3.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên - Đại diện: Phạm Thị Vân - ĐT: 0339.273.345 - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con vịt đẻ trứng. - Sản lượng: 100.000 quả/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Vịt bầu Hàm Yên

Địa chỉ: Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên

Điện thoại: 0339.273.345

Email:

Người đại diện: Phạm Thị Vân - Chức vụ: Giám đốc