Chè Ngọc Thúy Kim Quan

Giá bán: 350.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn - ĐT: 0388 630 477 - Đại diện: Bàng Minh Hạnh - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,5 ha. - Sản lượng: 4.600 kg/năm - Giá bán: 350.000VNĐ/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Kim Quan

Địa chỉ: Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0388 630 477

Email:

Người đại diện: Bàng Minh Hạnh - Chức vụ: Giám đốc