Ổi lê Tứ Quận

Giá bán: 25.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn - ĐT: 0354 827 538 - Đại diện: Trương Văn Minh - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha. - Sản lượng: 30.000kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Đồng Tâm

Địa chỉ: Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0354 827 538

Email:

Người đại diện: Trương Văn Minh - Chức vụ: Giám đốc