Bưởi da xanh Tiên Phong

Giá bán: 45.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn - ĐT: 0332 118 688 - Đại diện: Nguyễn Công Thắm - Quy mô vùng nguyên liệu: 4,0 ha. - Sản lượng: 40.000 quả/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Tiên Phong

Địa chỉ: Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0332 118 688

Email:

Người đại diện: Nguyễn Công Thắm - Chức vụ: Giám đốc