Bưởi ngọt Xuân Vân

Giá bán: 12.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn - ĐT: 0967 356 371 - Đại diện: Hoàng Xuân Trường - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha. - Sản lượng: 80.000 quả/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và dược liệu Xuân Vân

Địa chỉ: Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0967 356 371

Email:

Người đại diện: Hoàng Xuân Trường - Chức vụ: Giám đốc