Cam Thắng Quân

Giá bán: 12.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn - ĐT: 0987 631 188 - Đại diện: Trần Quốc Quân - Quy mô vùng nguyên liệu: 100 ha. - Sản lượng: 135.000 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp Quốc Quân

Địa chỉ: Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0987 631 188

Email:

Người đại diện: Trần Quốc Quân - Chức vụ: Giám đốc