Bưởi ngọt Trung Trực

Giá bán: 12.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn - ĐT: 0835 398 358 - Đại diện: Nguyễn Văn Sáu - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha. - Sản lượng: 90.000 quả/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Trực

Địa chỉ: Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0835 398 358

Email:

Người đại diện: Nguyễn Văn Sáu - Chức vụ: Giám đốc