Chè bát tiên Khe Đảng

Giá bán: 350.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn - ĐT: 0339 627 845 - Đại diện: Đặng Văn Lương - Quy mô vùng nguyên liệu: 4 ha. - Sản lượng: 5.000kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Khe Đảng

Địa chỉ: Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0339 627 845

Email:

Người đại diện: Đặng Văn Lương - Chức vụ: Giám đốc