Chè bát tiên Khe Đảng

Giá bán: 280.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn - ĐT: 0339 627 845 - Đại diện: Đặng Văn Lương - Quy mô vùng nguyên liệu: 4 ha. - Sản lượng: 5.000kg/năm (Để mua được sản phẩm nhanh nhất, người mua hãy gọi điện trực tiếp cho người bán theo số điện thoại được cung cấp trong phần thông tin doanh nghiệp/hợp tác xã).

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Khe Đảng

Địa chỉ: Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0339 627 845

Email: dangvanluongtq1965@gmail.com

Người đại diện: Đặng Văn Lương - Chức vụ: Giám đốc