Mộc hương trà

Giá bán: 350.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn - ĐT: 0977 676 799 - Đại diện: Trịnh Xuân Thanh - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,2ha. - Sản lượng: 7.000kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV SX và TM Duy Phát

Địa chỉ: Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0977 676 799

Email:

Người đại diện: Trịnh Xuân Thanh - Chức vụ: Giám đốc